Η πιθανότητα μόλυνσης από γεννητικούς HPV αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων;

Αμερικανοί ερευνητές μελέτησαν μεγάλο αριθμό φοιτητριών επί τουλάχιστον μία πενταετία. Η μελέτη περιέλαβε φοιτήτριες που άρχισαν να έχουν σεξουαλικές επαφές εντός των τελευταίων 6 μηνών από την ένταξη στη μελέτη. Μελετήθηκαν τα ποσοστά επιμόλυνσης με την πάροδο του χρόνου (γινόταν αναζήτηση του DNA των HPV στον τράχηλο της μήτρας ανά εξάμηνο). Βρέθηκε ότι μέσα στα δύο πρώτα έτη είχε μολυνθεί, από κάποιον ή κάποιους HPV, το 60% των φοιτητριών και στα πέντε έτη είχε μολυνθεί το 80%. Τα ποσοστά επιμόλυνσης ήταν ανάλογα με τον αναφερόμενο αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων.

Είναι αυτονόητο ότι ο περιορισμός του αριθμού των σεξουαλικών συντρόφων μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης.
Check here English Version