Πως αρχίζει μια μόλυνση από HPV ;

Οι HPV είναι εκλεκτικοί. Μολύνουν μόνο το επιθήλιο του δέρματος και ορισμένων βλεννογόνων. Όπως γνωρίζουμε, το δέρμα καλύπτει το σώμα μας εξωτερικά, ενώ οι βλεννογόνοι καλύπτουν εσωτερικές κοιλότητες, όπως το στόμα και τον κόλπο. Η επιφάνεια του δέρματος και των βλεννογόνων καλύπτεται από επιθήλιο.

epithelium

Όπως φαίνεται στο σχήμα, το πλακώδες επιθήλιο αποτελείται από πολλές στοιβάδες κυττάρων (μοιάζουν με πέτρες σε μαντρότοιχο) και ο ρόλος του είναι προστατευτικός.

Οι HPV δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν από μόνοι τους. Εισέρχονται στο ανθρώπινο κύτταρο και εκμεταλλεύονται το γενετικό του μηχανισμό, προκειμένου να πολλαπλασιαστούν και οι ίδιοι. Οι μικροτραυματισμοί του δέρματος και των βλεννογόνων κατά τη σεξουαλική επαφή δίνουν την ευκαιρία στους HPV να μολύνουν τη βασική στιβάδα κυττάρων του επιθηλίου και να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται εκμεταλλευόμενοι τη φυσιολογική λειτουργία της ανανέωσης των κυττάρων του οργανισμού μας.

epithelium

Απεικονίζεται μια «σχισμή» από μικροτραυματισμό του επιθηλίου κατά τη σεξουαλική επαφή. Η σχισμή αυτή δίνει πρόσβαση στα σωματίδια του ιού να μπουν στη βασική στιβάδα του επιθηλίου και να τη μολύνουν.

Οι μικροτραυματισμοί του δέρματος και των βλεννογόνων κατά τη σεξουαλική επαφή δίνουν την ευκαιρία στους HPV να μολύνουν τη βασική στιβάδα των κυττάρων του επιθηλίου και να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται εκμεταλλευόμενοι τη φυσιολογική λειτουργία της ανανέωσης των κυττάρων του οργανισμού μας