Αν μολυνθείτε από HPV δεν σημαίνει ότι θα νοσήσετε…

Αν μολυνθείτε από HPV, δεν σημαίνει ότι θα νοσήσετε…

Αν μιλήσουμε με αριθμούς, με βάση σημερινά επιδημιολογικά στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κορίτσι σεξουαλικά ενεργό, έχει πιθανότητα μεγαλύτερη από 80%, να μολυνθεί από κάποιον ή κάποιους γεννητικούς HPV κατά τη διάρκεια της ζωής της. Στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργούνται ελαφρές κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις που υποστρέφουν αυτόματα και δεν προκύπτει κανένα νόσημα.
Ας δούμε τις πιθανότητες που έχει αυτό το κορίτσι να εμφανίσει νοσήματα από HPV, σε σχέση με την πιθανότητα μόλυνσης. Η σύγκριση γίνεται με προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνο τραχήλου μήτρας (που είναι η συχνότερη κακοήθεια από τους HPV στις γυναίκες):

Η πιθανότητα είναι:

  • >80%    να μολυνθεί από κάποιον ή κάποιους HPV
  • 1-3%    να εμφανίσει οξυτενή κονδυλώματα
  • 0,5-1%    να εμφανίσει προκαρκινικές αλλοιώσεις (HSIL)
  • 0,25%    να εμφανίσει καρκίνο τραχήλου μήτρας

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι η εμφάνιση καρκίνου είναι σπάνιο ενδεχόμενο σε σχέση με τη συχνότητα της μόλυνσης.