Ποιά όργανα μολύνουν οι HPV στον οργανισμό;

Οι HPV είναι εκλεκτικοί. Μολύνουν μόνο το επιθήλιο του δέρματος και των  βλεννογόνων σε ορισμένα όργανα. Όπως γνωρίζουμε, το δέρμα καλύπτει το σώμα μας εξωτερικά, ενώ οι βλεννογόνοι καλύπτουν εσωτερικές κοιλότητες, όπως το στόμα και τον κόλπο. Η επιφάνεια του δέρματος και των βλεννογόνων καλύπτεται από επιθήλιο (στοιβάδες κυττάρων που έχουν προστατευτικό ρόλο). Οι συνήθεις στόχοι των HPV είναι το δέρμα και οι βλεννογόνοι του κατώτερου γεννητικού συστήματος, της περιοχής του πρωκτού και του στοματοφάρυγγα.

Με βάση τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα, οι υψηλού κινδύνου γεννητικοί HPV μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στα εξής όργανα:

 • Τράχηλο της μήτρας
 • Κόλπο
 • Αιδοίο
 • Πρωκτό (σε γυναίκες και άνδρες)
 • Στοματοφάρυγγα (σε γυναίκες και άνδρες)
 • Πέος

Οι HPV προκαλούν το σύνολο των καρκίνων στα ανωτέρω όργανα;

Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα οι ογκογόνοι HPV θεωρούνται αιτιολογικοί παράγοντες για:

 • Το σύνολο σχεδόν των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας
 • Ποσοστό > 90% των καρκίνων του πρωκτού (98%)
 • Το 40% των καρκίνων του αιδοίου
 • Το 60% των καρκίνων του κόλπου
 • Το 40%-50% των καρκίνων του πέους
 • Το 25%-35% των καρκίνων στην περιοχή του στοματοφάρυγγα