Πώς ο HPV πολλαπλασιάζεται μέσα στα κύτταρά σας;

Ο HPV παρασιτεί στον ανθρώπινο οργανισμό και εκμεταλλεύεται τη φυσιολογική λειτουργία της ανανέωσης των κυττάρων σας, προκειμένου να πολλαπλασιαστεί και ο ίδιος (σχήματα).

Γνωρίζετε ότι κάθε 30 περίπου μέρες έχετε καινούριο επιθήλιο στο δέρμα σας; Τα επιθήλια στο δέρμα και στους βλεννογόνους σας ανανεώνονται συνεχώς.

Πώς ανανεώνονται; Η επιφανειακή στοιβάδα πέφτει και αντικαθίσταται από τα κύτταρα των κατώτερων στοιβάδων. Τα κύτταρα της βασικής στοιβάδας του επιθηλίου διαιρούνται και έτσι παράγονται νέα κύτταρα. Ο χρόνος ζωής του κάθε κυττάρου είναι περίπου 30 μέρες. Τα νέα κύτταρα ωριμάζοντας μετακινούνται προς την επιφάνεια του επιθηλίου. Όταν πλέον φτάσουν στην επιφάνεια, έχουν γεράσει, πεθαίνουν και πέφτουν. Με τον τρόπο που περιγράφηκε ανανεώνεται το επιθήλιο.