Πώς εξηγείται ότι πολλοί άνθρωποι μολύνονται από HPV αλλά μόνο σε λίγους από αυτούς δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα;

Έχει σημασία ο τύπος του ιού από τον οποίο μολύνεται κανείς. Πιο μεγάλη σημασία όμως έχει το ανοσοποιητικό σύστημα (η άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού) και η καλή λειτουργία των μηχανισμών του ανθρώπινου σώματος που καταστέλλουν την καρκινογένεση. Για παράδειγμα, ο HPV16 είναι ο πλέον ογκογόνος HPV και προκαλεί επίμονες λοιμώξεις . Γνωρίζουμε όμως ότι πολλές γυναίκες που μολύνονται από τον HPV16, στον τράχηλο της μήτρας, καταστέλλουν μέσα σε 2-3 χρόνια τη λοίμωξη και δεν έχουν επακόλουθα. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις οι λοιμώξεις από τον HPV16 στον τράχηλο της μήτρας είναι επίμονες. Είναι προφανές ότι το ανοσοποιητικό σύστημα αυτών των γυναικών δεν μπορεί να τις ελέγξει και να τις καταστείλει. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των γυναικών θα εμφανίσει προκαρκινικές αλλοιώσεις και αργότερα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς ποια θα είναι η αντίδραση του οργανισμού στη μόλυνση από τους HPV, ποιοι άνθρωποι δηλαδή είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να εφαρμόζονται πολιτικές πρόληψης.