Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζω για τους HPV ;

Οι γεννητικοί τύποι των HPV παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή έχουν συνδεθεί αιτιολογικά με σημαντικά νοσήματα στον άνθρωπο (κονδυλώματα και καρκίνους).