Τα εμβόλια προφυλάσσουν από όλους τους HPV;

Όχι, δε σας προφυλάσσουν από όλους τους HPV. Δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν εμβόλια τα οποία να προφυλάσσουν από 40 διαφορετικούς ιούς. Τα εμβόλια σχεδιάστηκαν για να σας προφυλάξουν από τους HPV που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα.
Check here English Version