Με ποιον τρόπο αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητα των εμβολίων;

Είναι γνωστό ότι η καρκινογένεση από τους γεννητικούς HPV στο κατώτερο γεννητικό σύστημα και στον πρωκτό είναι χρονοβόρα διαδικασία και ότι πριν από την εμφάνιση διηθητικών καρκίνων υπάρχουν προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Οι μελέτες που έγιναν πριν από την κυκλοφορία των πρώτων εμβολίων απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη των προκαρκινικών αλλοιώσεων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (και των κονδυλωμάτων όσον αφορά το Gardasil).

Οι μελέτες που έγιναν για το Gardasil 9 εστίασαν εξαρχής στην πρόληψη προκαρκινικών αλλοιώσεων σε πολλά όργανα:

  • σε γυναίκες (τράχηλος της μήτρας, κόλπος, αιδοίοκαι πρωκτός)
  • και σε άνδρες (πρωκτός και πέος),

όπως επίσης και στην πρόληψη των οξυτενών κονδυλωμάτων σε γυναίκες και σε άνδρες.

Το εμβόλιο αποδείχθηκε απολύτως αποτελεσματικό όσον αφορά την πρόληψη των ανωτέρω αλλοιώσεων που προκαλούνται από τους 9 HPV από τους οποίους προφυλάσσει.

Διαβάστε περισσότερα