Γιατί δεν πρέπει να ανησυχείτε για τους γυναικολογικούς καρκίνους από HPV, εάν ελέγχεσθε τακτικά;

Ο καρκίνος δε δημιουργείται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη μόλυνση. Μπορεί να περάσουν 10, 20, 30 ή και περισσότερα χρόνια από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση του καρκίνου.

Πριν από τον καρκίνο συνήθως εμφανίζονται ύποπτες αλλοιώσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να θεραπευτούν.