Γιατί αξίζει να εντοπιστούν οι αλλοιώσεις όσο παραμένουν αόρατες στην εξέταση με γυμνό μάτι;

Επειδή ο καρκίνος προλαμβάνεται μόνο στη φάση που τα καρκινικά κύτταρα περιορίζονται μέσα στο επιθήλιο και δεν έχουν επεκταθεί πιο βαθιά.

Κάτω από το επιθήλιο υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία και λεμφαγγεία. Όταν μιλάμε για προκαρκινικές αλλοιώσεις, εννοούμε αυτές που βρίσκονται μέσα στο επιθήλιο (ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις).

Εάν επεκταθούν τα καρκινικά κύτταρα κάτω από το επιθήλιο, εισέρχονται στα αγγεία και ταξιδεύουν σε άλλες περιοχές του σώματος, όπου και εγκαθίστανται. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε πλέον για μεταστάσεις