Φαίνονται οι προκαρκινικές αλλοιώσεις στη γυναικολογική εξέταση; Πώς ανακαλύπτονται;

Μόνο κάποιες προκαρκινικές αλλοιώσεις στο αιδοίο είναι ορατές. Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας και στον κόλπο δε φαίνονται με γυμνό μάτι. Συνήθως πρόκειται για μικροσκοπικές αλλοιώσεις στα κύτταρα και στα επιθήλια. Είναι αδύνατον να εντοπιστούν από τον γιατρό σας στην απλή γυναικολογική εξέταση.

Για τον λόγο αυτό ο γιατρός σας θα συνδυάσει τη γυναικολογική εξέταση με τη λήψη τεστ Παπανικολάου ή HPV τεστ. Εάν προκύψουν ευρήματα σε αυτά τα τεστ, το επόμενο βήμα συνήθως είναι η κολποσκόπηση και η βιοψία.