Πώς μπορεί μια γυναίκα να γνωρίζει ότι δεν κινδυνεύει;

Εάν ο προληπτικός έλεγχος αποβεί αρνητικός για ενεργό λοίμωξη από ογκογόνους HPV και για προκαρκινικές αλλοιώσεις, είναι βέβαιο ότι στο άμεσο μέλλον η γυναίκα δεν κινδυνεύει.

Υπάρχει όμως πάντοτε ο κίνδυνος να ενεργοποιηθεί ξανά μια παλιά λοίμωξη ή η γυναίκα να μολυνθεί από κάποιον τύπο HPV και να μην το γνωρίζει. Επομένως, προκειμένου να εξασφαλίσει την υγεία της, θα πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικούς προληπτικούς ελέγχους.