Αν υπήρχαν προκαρκινικές αλλοιώσεις, τι συμπτώματα θα είχατε;

Κανένα σύμπτωμα δεν προκαλούν οι προκαρκινικές αλλοιώσεις από τους HPV. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ελέγχεσθε προληπτικά.