Τι γίνεται εάν προκύψει εγκυμοσύνη σε γυναίκα που δεν έχει συμπληρώσει και τις τρεις δόσεις;

Συνιστάται να γίνουν οι υπόλοιπες δόσεις μετά το πέρας της εγκυμοσύνης. Δεν υπάρχει αντένδειξη για τη μητέρα ή για το παιδί σε περίπτωση θηλασμού.

Διαβάστε περισσότερα