Εάν μια γυναίκα έχει ήδη μολυνθεί από κάποιον HPV , θα ωφεληθεί από το εμβόλιο;

Θα έχει κάλυψη για τους υπόλοιπους τύπους HPV, που περιέχει το εμβόλιο.

Διαβάστε περισσότερα