Εντοπισμός προκαρκινικών αλλοιώσεων

Έχει αποδειχθεί ότι στην πλειοψηφία των καρκίνων τραχήλου μήτρας και σε μεγάλο μέρος των υπόλοιπων καρκίνων της πρωκτογεννητικής περιοχής, πρώτα εμφανίζονται προκαρκινικές αλλοιώσεις και μετά οι διηθητικοί καρκίνοι.
Για το λόγο αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο εντοπισμός των προκαρκινικών αλλοιώσεων και η θεραπεία τους.

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις :

  1. Αργούν πολύ να εξελιχθούν σε καρκίνο,
  2. Ανιχνεύονται με τον προληπτικό έλεγχο και
  3. Θεραπεύονται.

Επομένως κύριος στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι η ανεύρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων και η θεραπεία τους.

Η ανίχνευση των προκαρκινικών αλλοιώσεων γίνεται με διάφορες μεθόδους όπως: τεστ Παπανικολάου, κολποσκόπηση, μοριακές τεχνικές αναζήτησης DNA του HPV κ.ά.