Πώς εντοπίζονται οι προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας;

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, κατά τη γυναικολογική εξέταση. Εντοπίζονται στην εξέταση με μεγεθυντικά όργανα, όπως το κολποσκόπιο και το μικροσκόπιο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνετε το τεστ Παπανικολάου και το HPV τεστ.

Ο γιατρός παίρνει κύτταρα από την επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας, τα οποία μετά εξετάζονται στο μικροσκόπιο (τεστ Παπανικολάου).

Εάν ανακαλυφθούν ύποπτα κύτταρα, πρέπει μετά να κάνετε κολποσκόπηση.

Στην κολποσκόπηση επισκοπείται η επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας με τη βοήθεια του κολποσκοπίου, εντοπίζονται οι ύποπτες περιοχές και λαμβάνονται βιοψίες (μικρά κομματάκια ιστού).

Οι βιοψίες εξετάζονται στο μικροσκόπιο (ιστολογική εξέταση). Κατά την εξέταση του ιστού στο μικροσκόπιο δε μελετάται μόνο η μορφολογία των κυττάρων αλλά και η δομή του επιθηλίου.

Στο HPV τεστ (που λαμβάνεται όπως και το τεστ Παπανικολάου) αναζητούνται οι ογκογόνοι HPV. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ακολουθεί πάλι η ίδια διαδικασία που περιγράφηκε (κολποσκόπηση, βιοψία).

Η τελική διάγνωση προκύπτει από τη μελέτη των αποτελεσμάτων όλων αυτών των εξετάσεων (γυναικολογική εξέταση, τεστ Παπανικολάου, HPV τεστ, κολποσκόπηση και βιοψία).

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, προκειμένου να αποκλεισθεί διηθητικός καρκίνος, χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έλεγχος με απόξεση στον ενδοτραχηλικό σωλήνα ή χρειάζεται να γίνει αφαίρεση ενός τμήματος του τραχήλου (κωνοειδής εκτομή). Τη διαδικασία θα την αποφασίσει ο γιατρός σας με βάση την ιδιαιτερότητα της περίπτωσής σας.