Πόσος χρόνος απαιτείται για να δημιουργηθεί μια προκαρκινική αλλοίωση;

Απαιτείται αρκετός χρόνος, συνήθως έτη. Έχετε επομένως την ευκαιρία να τις εντοπίσετε –αν υπάρχουν– και να τις θεραπεύσετε πριν να είναι αργά, αρκεί να υποβάλλεστε στους προληπτικούς ελέγχους.