Έχει κάποια θεραπευτική επίδραση το εμβόλιο για περιπτώσεις, που έχουν ήδη μολυνθεί από HPV ;

Όχι. Το εμβόλιο είναι καθαρά προφυλακτικό και δεν έχει καμιά θεραπευτική επίδραση. Εάν μια γυναίκα έχει ήδη μολυνθεί από κάποιον από τους HPV του εμβολίου, οι μελέτες δεν έχουν δείξει καμιά θεραπευτική δράση. Υπάρχει το ενδεχόμενο της μείωσης των υποτροπών, αλλά δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένο.

Διαβάστε περισσότερα