Έφηβες και HPV

Νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της μόλυνσης από HPV σε έφηβες και νέες γυναίκες

  • Οι απλές φλεγμονές από HPV και οι αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού (LSIL) στον τράχηλο της μήτρας είναι πολύ συχνές στις έφηβες και στις νεαρές γυναίκες (ηλικίες κάτω των 20 ετών), με ενεργό σεξουαλική ζωή.
  • Αυτές οι αλλοιώσεις συνήθως υποχωρούν από μόνες τους (στο 90% των περιπτώσεων εντός διετίας), χωρίς να χρειαστεί θεραπεία.
  • Έχει αποδειχθεί σε διεθνή κλίμακα από όλες τις επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει ότι: στις έφηβες και στις νέες γυναίκες είναι συχνές οι αλλαγές σεξουαλικών συντρόφων και επομένως είναι σχεδόν βέβαιη η μετάδοση νέων τύπων HPV και η πρόκληση νέων φλεγμονών.
  • Για το λόγο αυτό δεν συνιστάται να γίνεται άμεση θεραπεία στις αλλοιώσεις αυτές. Γενικά σε νέες γυναίκες με αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού δεν συνιστάται θεραπεία αλλά παρακολούθηση.
  • Θεωρείται σκόπιμο να περιοριστούν οι διάφορες θεραπείες σε μικρές ηλικίες, επειδή αφενός δεν χρειάζονται και αφετέρου οι επανειλημμένες θεραπείες στον τράχηλο της μήτρας μπορεί να έχουν δυσμενή επακόλουθα στη γονιμότητα.
  • Η παρακολούθηση των αλλοιώσεων χαμηλού βαθμού σε νέες γυναίκες συνιστάται να γίνεται με τεστ Παπανικολάου και όπου κριθεί σκόπιμο να ακολουθεί κολποσκόπηση.
  • Η χρήση των μοριακών τεχνικών ανίχνευσης του DNA των HPV δεν συνιστάται , για έλεγχο ρουτίνας του πληθυσμού, σε γυναίκες κάτω των 30 ετών.