Κονδυλώματα Εικόνες και Φωτογραφίες

01-Diafaneia1
Κονδυλώματα αιδοίου
Κονδυλώματα αιδοίου, πρωκτού και περινέου
07-Diafaneia7
08-Diafaneia8
09-Diafaneia9
10-Diafaneia10
11-Diafaneia11
12-Diafaneia12
13-Diafaneia13
14-Diafaneia14
15-Diafaneia15
16-Diafaneia16
17-Diafaneia17
18-Diafaneia18
19-Diafaneia19
20-Diafaneia20
21-Diafaneia21
22-Diafaneia22
23-Diafaneia23
24-Diafaneia24
25-Diafaneia25
26-Diafaneia26
27-Diafaneia27
28-Diafaneia28
29-Diafaneia29
30-Diafaneia30
31-Diafaneia31
32-Diafaneia32
33-Diafaneia33
34-Diafaneia34
35-Diafaneia35
Κονδυλώματα αιδοίου
Κονδυλώματα αιδοίου,
Κονδυλώματα πρωκτού
Κονδυλώματα πρωκτού
Κονδυλώματα αιδοίου, πρωκτού και περινέου
Κονδυλώματα αιδοίου,
Κονδυλώματα αιδοίου, πρωκτού και περινέου
06-Diafaneia6
Κονδυλώματα αιδοίου, πρωκτού και περινέου
Κονδυλώματα αιδοίου, πρωκτού και περινέου
47-Diafaneia47
03-Diafaneia3
04-Diafaneia4
05-Diafaneia5
02-Diafaneia2

Με βάση τις εικόνες και τις φωτογραφίες των κονδυλωμάτων μπορείτε να αναγωρίσετε αν έχετε κάποια πάθηση.