Μέθοδοι θεραπείας αλλοιώσεων SIL στον τράχηλο της μήτρας

Διακρίνουμε τις μεθόδους αφαίρεσης και τις μεθόδους καταστροφής της ΖΜ:

Μέθοδοι αφαίρεσης της ΖΜ

Μέθοδοι καταστροφής της ΖΜ

  • εξάχνωση με Laser
  • κρυοπηξία

Πριν από οποιαδήποτε θεραπεία στον τράχηλο της μήτρας, εξυπακούεται, ότι έχει γίνει πλήρης διαγνωστική προσπέλαση. Ο κολποσκοπικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος προεγχειρητικά για να επιλεγεί η σωστή μέθοδος ανάλογα με τις ανατομικές ιδιομορφίες στην κάθε περίπτωση. Επίσης, γίνεται έλεγχος για ύπαρξη αλλοιώσεων στον τραχηλικό ιστό και στον κόλπο και εάν ανευρεθούν γίνεται προεγχειρητική θεραπεία.

Οι επεμβάσεις γίνονται συνήθως με τοπική αναισθησία, στο πρώτο μισό του κύκλου. Επιπλοκές υπάρχουν, όπως και σε κάθε χειρουργική επέμβαση, αλλά είναι σπάνιες (1-3%). Οι πιο συνηθισμένες είναι η μετεγχειρητική αιμορραγία, η φλεγμονή και η στένωση τραχηλικού στομίου. Σε γυναίκες, που δεν έχουν ολοκληρώσει την οικογένειά τους, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αφαίρεση ή καταστροφή του τραχηλικού ιστού, με τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η γονιμότητά τους. Φαίνεται, ότι ακόμη και οι μέθοδοι αφαίρεσης της ΖΜ, σε χέρια έμπειρων γιατρών στην παθολογία τραχήλου, συνήθως δεν έχουν δυσμενή επακόλουθα στη γονιμότητα. Εξαίρεση αποτελεί η κωνοειδής εκτομή με νυστέρι. Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέγεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Επίσης, οι επαναληπτικές επεμβάσεις φαίνεται να επιφέρουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών σε μελλοντικές εγκυμοσύνες (πρόωρη ρήξη υμένων κ.λπ.). Για το λόγο αυτό η πλειοψηφία των γιατρών είναι επιφυλακτικοί στην άμεση θεραπευτική επέμβαση, σε περιπτώσεις LSIL, σε νέες άτοκες γυναίκες.

Οι μέθοδοι αφαίρεσης της ΖΜ έχουν το πλεονέκτημα της μετεγχειρητικής εξέτασης του ιστού στο μικροσκόπιο (για το φόβο διαφυγής καρκίνου σε περιπτώσεις HSIL). To μειονέκτημά τους είναι, ότι απαιτούν εξειδίκευση του γιατρού με ανάλογη εμπειρία, για να αποφευχθεί η αφαίρεση περιττού τραχηλικού ιστού. Οι μέθοδοι καταστροφής της ΖΜ απαγορεύονται, όπου υπάρχει υποψία ατυπίας από το αδενικό επιθήλιο (φόβος υποκείμενου αδενοκαρκινώματος) και όταν η ΖΜ εισέρχεται στον ενδοτραχηλικό σωλήνα και δεν μπορεί να ελεγχθεί προεγχειρητικά.

Μετά την επέμβαση χορηγείται προληπτική αντιβίωση και δίνονται οδηγίες στην ασθενή προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα των επιπλοκών. Συνιστάται αποφυγή σεξουαλικών επαφών για ένα μήνα. Επίσης, συνιστάται αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας (αεροβική άσκηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης κοιλιακών μυών κ.λπ.). Οροαιματηρή κολπική έκκριση μέσα στο πρώτο μετεγχειρητικό εικοσαήμερο είναι συνήθης. Όμως, σε κάθε περίπτωση αιμορραγίας ή εμφάνισης δύσοσμων υγρών, η ασθενής πρέπει να ενημερώνει αμέσως το γιατρό της.

Leep – Loop Electrosurgical Excision Procedure (Αφαίρεση της ζώνης μετάπλασης με αγκύλη και με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος)

Είναι, σήμερα, η πιο δημοφιλής μέθοδος για τη θεραπεία HSIL. Η ζώνη μετάπλασης αφαιρείται με τη βοήθεια αγκύλης (loop), μέσα από την οποία περνά υψίσυχνο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Κωνοειδής εκτομή με Laser

Αφαιρείται η ζώνη μετάπλασης με τη χρήση δέσμης Laser διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα, η επέμβαση χρησιμοποιείται σπάνια, λόγω της ευρείας διάδοσης της τεχνικής Leep.

Κωνοειδής εκτομή με νυστέρι

Απαιτεί χορήγηση γενικής αναισθησίας. Γίνεται μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις, συνήθως σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, όταν η ζώνη μετάπλασης εισέρχεται βαθιά στον ενδοτραχηλικό σωλήνα και όπου υπάρχει φόβος αδενοκαρκινώματος στον ενδοτράχηλο. Η χρησιμοποίηση αυτής της τεχνικής είναι σήμερα αρκετά περιορισμένη.

Εξάχνωση με Laser

Γίνεται καταστροφή της ΖΜ με Laser διοξειδίου του άνθρακα, υπό τοπική αναισθησία. Η μέθοδος ήταν πολύ δημοφιλής στο παρελθόν, πριν την εποχή χρήσης της Leep. Σήμερα, χρησιμοποιείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις, συνήθως σε LSIL σε νέες γυναίκες.

Κρυοπηξία

Συνήθως γίνεται σε νέες γυναίκες με μεγάλη ζώνη μετάπλασης (εκτρόπιον) και επιμένουσες LSIL. Με τη βοήθεια ειδικής συσκευής, ο τράχηλος καταψύχεται σε 65-85 βαθμούς υπό το μηδέν για 3 λεπτά. Μετά, αφήνεται να ξεπαγώσει για 5 λεπτά και η διαδικασία της κρυοπηξίας επαναλαμβάνεται ομοίως, για άλλα 3 λεπτά. Η ασθενής προειδοποιείται, ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει αυξημένη κολπική έκκριση. Η κρυοπηξία πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και μόνο κάτω από προϋποθέσεις (με βάση την ανωτέρω τεχνική του διπλού παγώματος, μόνο σε νέες γυναίκες με εκτρόπιο και LSIL, που έχουν ελεγχθεί κυτταρολογικά, κολποσκοπικά και μικροβιολογικά για αποκλεισμό φλεγμονής από μικρόβια στην περιοχή).