Αν μολυνθείτε σήμερα, πότε θα εμφανιστούν οι πρώτες αλλοιώσεις;

Συνήθως εμφανίζονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη μόλυνση. Αυτό έχουν αποδείξει οι μελέτες σε περιπτώσεις εμφανών κονδυλωμάτων. Υπάρχουν όμως και λίγες περιπτώσεις που εμφανίζονται κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις πολύ αργότερα. Προφανώς το ανοσοποιητικό σύστημα κατέστειλε αρχικά τους HPV (σε λανθάνουσα μορφή – λανθάνουσα μόλυνση) αλλά μετά, σε κάποια χρονική στιγμή, κάμφθηκε και άρχισε να φουντώνει η λοίμωξη στα επιθήλια και να εμφανίζονται αλλοιώσεις.