Κινδυνεύετε άμεσα από τις αόρατες λοιμώξεις που προκαλούνται αμέσως μετά τη μόλυνση από HPV;

Όχι, δεν κινδυνεύετε αμέσως μετά τη μόλυνση. Οι υποκλινικές φλεγμονές συνήθως καταστέλλονται από τον οργανισμό σας αυτόματα. Έχουν μελετηθεί πολύ καλά στον τράχηλο της μήτρας και έχει αποδειχθεί ότι:

  • Από τις γυναίκες που μολύνθηκαν από HPV η ενεργός λοίμωξη υποχώρησε αυτόματα στο 80%-90% των περιπτώσεων μέσα σε 2-3 χρόνια.
  • Μόνο στις περιπτώσεις με επιμένουσα και υποτροπιάζουσα λοίμωξη από ογκογόνους HPV υπάρχει κίνδυνος καρκινογένεσης.