Υπάρχουν σεξουαλικοί σύντροφοι υψηλού κινδύνου;

Ναι, υπάρχουν. Έχει αποδειχθεί ότι όσοι αναφέρουν μεγάλο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων είναι πιο πιθανό να φιλοξενούν έναν ή περισσότερους HPV. Επίσης άνθρωποι με προβλήματα στο ανοσοποιητικό τους σύστημα (π.χ. ασθενείς AIDS) έχουν πιο συχνά επιμένουσες φλεγμονές από HPV. Επομένως, όσον αφορά τον κίνδυνο μόλυνσης, η επιλογή σεξουαλικού συντρόφου παίζει σημαντικό ρόλο.