Ποια είναι η πιθανότητα να μολυνθείτε από έναν νέο σύντροφο;

Θεωρείται ότι ο κίνδυνος έκθεσης σε HPV είναι 12%- 25% για κάθε καινούριο σεξουαλικό σύντροφο. Για να μολυνθείτε πρέπει να έχει ενεργό λοίμωξη ο σύντροφός σας.