Πώς μπορεί να κόλλησα HPV;

 Είναι πιο πιθανό να κολλήσετε HPV με
  • Κολπική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό
  • Πρωκτική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό
Έχετε μικρότερη πιθανότητα να κολλήσετε HPV με
  • Κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή με προφυλακτικό
  • Στοματογεννητική επαφή
  • Έντονη τριβή της γεννητικής χώρας με γεννητικά όργανα, μολυσμένα αντικείμενα (sex toys) ή δάχτυλα
Έχετε πολύ μικρή πιθανότητα να κολλήσετε HPV με
  • Κοινή χρήση πετσετών και εσωρούχων με μολυσμένα άτομα
Δεν πρόκειται να κολλήσετε HPV
  • Από το κάθισμα μιας τουαλέτας
  • Από πόμολα, χειρολαβές, βρύσες κλπ.