Μετά τη θεραπεία θα μολύνω με HPV τους άλλους;

Αυτό εξαρτάται από δύο πράγματα. Πρώτον, πόσο επιτυχής είναι η θεραπεία που έγινε, ώστε να έχουν εξαλειφθεί όλες οι εμφανείς αλλοιώσεις (μείωση ιικού φορτίου) και δεύτερον από την κατάσταση του ανοσοποιητικού σας συστήματος και τη δυνατότητά του να καταστείλει τους HPV, που παραμένουν μετά την καταστροφή των αλλοιώσεων. Συνήθως, μετά την αφαίρεση των αλλοιώσεων, μεσολαβεί ένα διάστημα αρκετών μηνών προκειμένου να κατασταλούν από το ανοσοποιητικό μας σύστημα, οι HPV που απέμειναν. Μετά την καταστολή τους μειώνεται δραστικά η μολυσματικότητα.