Εάν ανακαλυφθεί λοίμωξη από HPV τι πρέπει να γίνει μετά, τι θεραπεία εφαρμόζουμε και ποιες αλλοιώσεις παρακολουθούμε και γιατί;

Συνήθως το επόμενο βήμα είναι η κολποσκόπηση για να βρεθούν –εάν υπάρχουν– προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Δε συνιστάται να γίνεται κάποια θεραπεία, αφού οι περισσότερες από αυτές τις λοιμώξεις υποχωρούν αυτόματα.

Οι λοιμώξεις που οφείλονται σε ογκογόνους HPV χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση λόγω του κινδύνου εμφάνισης προκαρκινικών αλλοιώσεων. Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει όταν ανευρίσκονται οι HPV 16 και 18.