Αντιμετώπιση αλλοιώσεων SIL σε κόλπο, αιδοίο και περιπρωκτική χώρα

Θεραπεία συνιστάται μόνο για τις αλλοιώσεις υψηλού βαθμού. Οι αλλοιώσεις καταστρέφονται (συνήθως με Laser διοξειδίου του άνθρακα), εφόσον είμαστε σίγουροι, ότι δεν υποκρύπτεται περιοχή με διηθητικό καρκίνο. Σε περιπτώσεις, όπου υπάρχει αμφιβολία για πιθανή διήθηση (έντονη υπερκεράτωση, αλλοιώσεις μεγάλης έκτασης, μεγάλη ηλικία γυναίκας, υποτροπές), συνιστάται αφαίρεση των αλλοιώσεων και συρραφή των τραυμάτων. Προτιμάται, επίσης, η αφαίρεση των αλλοιώσεων VIN σε περιοχές του αιδοίου, όπου υπάρχουν τρίχες. Στις περιοχές αυτές θεωρείται βέβαιο, ότι το βάθος των αλλοιώσεων στο δέρμα είναι μεγαλύτερο. Εάν γίνει εξάχνωση των αλλοιώσεων σε μεγάλο βάθος, η επούλωση θα είναι δύσκολη. Η εκτομή των αλλοιώσεων και η συμπλησίαση των χειλέων του τραύματος με λεπτά ράμματα δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται βιοψίες υπό κολποσκοπικό έλεγχο από εξειδικευμένο γιατρό.