Λάθη στη θεραπεία και την ενημέρωση ασθενών με HPV λοίμωξη

Η μόλυνση από HPV συμβαίνει μόνο σε άτομα με μεγάλο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων

Η άποψη αυτή είναι λάθος. Η μόλυνση από HPV είναι πάρα πολύ συχνή, ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα και είναι πολύ σύνηθες να συμβεί ακόμη και με ένα/μια σεξουαλικό σύντροφο.

Η θεραπεία στον τράχηλο της μήτρας με κωνοειδή εκτομή ή με laser εξάχνωση ή με την επέμβαση LEEP απαλλάσσει τη γυναίκα από τη μόλυνση

Η ανωτέρω άποψη είναι λάθος. Με τις επεμβάσεις αυτές καταστρέφεται ή αφαιρείται η ζώνη μετάπλασης στον τράχηλο της μήτρας μαζί με τις συνυπάρχουσες προκαρκινικές αλλοιώσεις. Μολυσμένα επιθήλια από HPV υπάρχουν σε ολόκληρο το κατώτερο γεννητικό σύστημα (τράχηλος μήτρας, κόλπος, αιδοίο). Για το λόγο αυτό οι γυναίκες παρακολουθούνται μετά την επέμβαση, λόγω του φόβου υποτροπής. Η πιθανότητα υποτροπής των προκαρκινικών αλλοιώσεων είναι μικρή (2-3%).

Εάν αποβεί θετικό το HPV τεστ σημαίνει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε θεραπεία;

Όχι. Εάν έχουμε θετικό HPVτεστ, σημαίνει ότι έχουμε μόλυνση από HPV υψηλού κινδύνου. Μπορεί να συνυπάρχουν προκαρκινικές αλλοιώσεις, μπορεί και όχι. Πρέπει να γίνει κολποσκόπηση για να αποδειχθεί η ύπαρξη προκαρκινικών αλλοιώσεων οπότε και θα ακολουθήσει θεραπεία.

Δεν πρέπει να γίνεται εμβολιασμός για HPV μολύνσεις μετά από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών

Λάθος. Το ιδανικό είναι ο εμβολιασμός να γίνεται πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. Όμως, εάν αυτό δεν έγινε ο εμβολιασμός συνιστάται. Το εννεαδύναμο εμβόλιο καλύπτει από 9 γονότυπους HPV. Θεωρείται απίθανο να έχει μολυνθεί κάποιος/κάποια και από τους 9 HPV. Επομένως το εμβόλιο θα του είναι χρήσιμο για κάλυψη από τους υπόλοιπους.

Σε άτομα που έχουν αρχίσει σεξουαλικές επαφές και πρόκειται να εμβολιαστούν χρειάζεται να γίνεται πριν HPV τεστ;

Όχι. Δεν συνιστάται αναζήτηση των HPV στον τράχηλο της μήτρας πριν τον εμβολιασμό.

Η ανεύρεση HPV μόλυνσης στον τράχηλο της μήτρας σε κάποια γυναίκα σημαίνει ότι ο σύζυγος την έχει απατήσει;

Όχι. Δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει εάν πρόκειται για πρόσφατη μόλυνση ή για υποτροπή παλαιότερης μόλυνσης στον ένα από τους δύο συντρόφους.