Θα έχω HPV για πάντα;

Εάν μολυνθώ από κάποιον HPV υψηλού κινδύνου, θα είμαι ισόβιος φορέας; Τι κινδύνους έχω για καρκινογένεση;

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αρκετά δύσκολη. Στους περισσότερους ανθρώπους (90%) που μολύνονται από κάποιο τύπο HPV, η αναζήτηση ιϊκού DNA με την πολύ ευαίσθητη μέθοδο PCR, θα δείξει αρνητικά αποτελέσματα μετά από δύο χρόνια (περίπου το 70% «καθαρίζουν» μέσα στο πρώτο έτος). Αυτό χαρακτηρίζεται ως μια υγιής απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μόνο σε ποσοστό 10% των γυναικών εμφανίζονται επίμονες και υποτροπιάζουσες φλεγμονές. Η μόλυνση από τους ογκογόνους HPV φαίνεται να καταστέλλεται δυσκολότερα και ιδιαίτερα η μόλυνση από τον HPV-16. Οι γυναίκες με επίμονες φλεγμονές από ογκογόνους HPV, έχει αποδειχθεί, ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκινογένεση από τις αντίστοιχες γυναίκες, που κατέστειλαν τον ιό από μόνες τους.

Δεν είναι απόλυτα βέβαιο, εάν ο ιός απλά καταστέλλεται (μεταπίπτει η μόλυνση σε λανθάνουσα μορφή) ή εξαφανίζεται εντελώς από το σώμα. Η πρώτη εκδοχή μοιάζει επικρατέστερη και επιβεβαιώνεται στους ανθρώπους εκείνους, που έχουν σταθερή μονογαμική σχέση και στους οποίους υποτροπιάζουν οι αλλοιώσεις, όταν μετά από χρόνια υποστεί σοβαρή βλάβη ή καταστολή το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Σε γυναίκες με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα δεν μας ενδιαφέρει η ύπαρξη λανθάνουσας μόλυνσης, αφού δεν θεωρείται μεταδοτική. Μας ενδιαφέρει όμως η πρόληψη καρκινογένεσης, ιδιαίτερα όσον αφορά στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, γι’ αυτό συνιστώνται τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι.