Ποια είναι η εξέλιξη των υποκλινικών αλλοιώσεων από HPV;

Όσες υποκλινικές αλλοιώσεις οφείλονται σε HPV χαμηλού κινδύνου υποχωρούν από μόνες τους συνήθως εντός έτους.

Όσον αφορά τις υποκλινικές αλλοιώσεις που οφείλονται σε HPV υψηλού κινδύνου:

  • 70% καταστέλλονται σε διάστημα ενός έτος από το ανοσοποιητικό σύστημα.
  • 90% καταστέλλονται εντός διαστήματος 3 ετών από το ανοσοποιητικό σύστημα.
  • Στο 10% των περιπτώσεων δεν μπορεί το ανοσοποιητικό σύστημα να καταστείλει τη λοίμωξη από τον ογκογόνο HPV. Η λοίμωξη επιμένει ή καταστέλλεται πρόσκαιρα και μετά υποτροπιάζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μεταλλάξεις και εμφάνιση κατ’ αρχάς προκαρκινικών αλλοιώσεων και κατόπιν καρκίνου.