Τύψεις για τον HPV

Διαγνώστηκε ότι έχω κολλήσει  HPV και νιώθω άγχος και τύψεις επειδή μπορεί να έχω μεταδώσει τον ιό στον σύντροφό μου.

Δεν υπάρχει λόγος για τέτοια συναισθήματα. Η μόλυνση από HPV είναι πολύ συχνή, καθώς περίπου το 80% και πλέον των ανθρώπων έχουν πιθανότητα να μολυνθούν από κάποιον ή κάποιους HPV. Η διαφορά μεταξύ εσάς και των υπολοίπων είναι απλά ότι εσείς το γνωρίζετε. Οι περισσότεροι που μολύνονται από τους HPV δεν έχουν συμπτώματα και η μόλυνση καταστέλλεται αυτόματα από τον οργανισμό τους, χωρίς να το γνωρίζουν.

Μαζί με τη διάγνωση έρχεται και το άγχος και οι τύψεις παρότι δεν κάνατε τίποτα λάθος!

Δεν υπάρχει διαγνωστική εξέταση που να μας βεβαιώνει αν πρόκειται για πρόσφατη ή για παλιά λοίμωξη. Είναι πιθανό η μόλυνση να προέκυψε από προηγούμενη σχέση.

Τι σημαίνει για το σύντροφό μου ότι σε μένα ανιχνεύτηκε HPV μόλυνση;

Τα περισσότερα σεξουαλικώς ενεργά ζευγάρια μοιράζονται τους HPV μέχρις ότου το ανοσοποιητικό σύστημα να καταστείλει τη λοίμωξη. Σύντροφοι που έχουν σεξουαλικές σχέσεις μόνο μεταξύ τους δεν είναι πιθανό να μεταφέρουν τον ίδιο ιό ο ένας στον άλλο συνεχώς. Όταν η μόλυνση από τον HPV κατασταλεί, το ανοσοποιητικό σύστημα  θυμάται τον συγκεκριμένο τύπο και τις περισσότερες φορές δεν αφήνει να εκδηλωθούν ξανά αλλοιώσεις από τον ίδιο HPV. Ωστόσο, καθώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι HPV, η ανοσία σε ένα συγκεκριμένο τύπο HPV δεν προφυλάσσει από κάποια μόλυνση από διαφορετικό τύπο.

Εάν ο σύντροφός σας δεν εμφάνισε κάποια αλλοίωση (θα ήταν ιδανικό να έχει και τη διαβεβαίωση του Δερματολόγου), δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα.