Πόσο συχνές είναι οι υποκλινικές αλλοιώσεις από HPV στον γενικό πληθυσμό και ποια η σχέση με τη συχνότητα εμφάνισης κονδυλωμάτων;

Οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται από κάποιους γεννητικούς HPV κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών και εμφανίζουν υποκλινικές φλεγμονές από HPV στο δέρμα και στους βλεννογόνους των γεννητικών τους οργάνων, σε κάποιες φάσεις της ζωής τους.

Οι πιθανότητες μόλυνσης από HPV και εμφάνισης υποκλινικών αλλοιώσεων είναι ανάλογες του αριθμού των σεξουαλικών συντρόφων. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης το σεξουαλικό ιστορικό του κάθε συντρόφου και η χρήση προφυλακτικού.

Η συχνότητα εμφάνισης υποκλινικών φλεγμονών είναι πολλαπλάσια της συχνότητας εμφάνισης κονδυλωμάτων. Η τελευταία υπολογίζεται σε 3%-5% σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί.