Μόνο εγώ έχω HPV ;

Η μόλυνση από τους HPV είναι πολύ συνηθισμένη, ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες. Η πιθανότητα που έχει μια νέα γυναίκα να μολυνθεί από κάποιον HPV κατά τη διάρκεια της ζωής της υπολογίζεται πάνω από 80%.