Ποια είναι η πιθανότητα να μολυνθείτε από έναν νέο σύντροφο;