Από ποια νοσήματα που σχετίζονται με τους HPV σας προφυλάσσουν τα εμβόλια;

Κονδυλώματα
Σε ποσοστό 90% των περιπτώσεων με οξυτενή κονδυλώματα ανιχνεύονται οι HPV χαμηλού κινδύνου 6 και 11, ενώ στο 10% ανιχνεύονται άλλοι HPV (και ογκογόνοι). Το εμβόλιο Gardasil αποδείχθηκε ότι παρέχει κάλυψη 92% για τα κονδυλώματα.

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Υπολογίζεται ότι από το σύνολο των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας που αποδίδονται στους HPV:

  • το 70% των περιστατικών οφείλεται στους HPV 16 και 18 και
  • το 20% των περιστατικών οφείλεται στους HPV 31, 33, 45, 52 και 58.
  • Για το 10% των περιστατικών ευθύνονται οι υπόλοιποι ογκογόνοι HPV.

Με βάση αυτά τα στοιχεία το πρώτο εμβόλιο Gardasil καλύπτει το 70% των καρκίνων τραχήλου της μήτρας ενώ το νέο εμβόλιο Gardasil 9 καλύπτει το 90% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας επειδή προφυλάσσει από τη μόλυνση με τους HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58.

Άλλοι καρκίνοι
Υπολογίζεται επίσης ότι οι επτά ογκογόνοι HPV (16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58), από τους οποίους προφυλάσσει το Gardasil 9, ευθύνονται για:

  • ποσοστό 95% των καρκίνων του πρωκτού και για
  • ποσοστό 85% των καρκίνων του κόλπου και του αιδοίου (από τους καρκίνους που αποδίδονται στους HPV).

Αναμένεται ότι τα παιδιά που θα εμβολιαστούν με το Gardasil 9 θα έχουν ανάλογη μείωση στην πιθανότητα εκδήλωσης των ανωτέρω νοσημάτων.
Check here English Version