Από ποιους τύπους των HPV σας προφυλάσσουν τα εμβόλια;

Εμβόλιο Gardasil
Το έτος 2006 κυκλοφόρησε πρώτο το εμβόλιο Gardasil, που προφυλάσσει από τους HPV 6, 11, 16 και 18. Η παρασκευή του συγκεκριμένου εμβολίου βασίστηκε στη λογική πρόληψης των κονδυλωμάτων (που σε ποσοστό 90% οφείλονται στους HPV 6 και 11) και της πλειονότητας των καρκίνων τραχήλου της μήτρας (που κατά 70% οφείλονται στους HPV 16 και 18).

Εμβόλιο Cervarix
Το έτος 2007 κυκλοφόρησε το εμβόλιο Cervarix με στόχο την κάλυψη από τους HPV 16 και 18. Σύμφωνα με μελέτες που δημοσιεύτηκαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι το Cervarix παρείχε μερική κάλυψη (λόγω διασταυρούμενης ανοσίας) και από τους τύπους 31, 33 και 45.

Εμβόλιο Gardasil 9
Τον Δεκέμβριο του 2014 εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) το εμβόλιο Gardasil 9. Το εμβόλιο αυτό προφυλάσσει από τους τύπους 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58 και προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη κάλυψη σε σχέση με τα προηγούμενα εμβόλια.
Check here English Version