Πώς λειτουργούν τα εμβόλια για τους HPV;

Τα εμβόλια διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα για παραγωγή αντισωμάτων ενάντια στους γονότυπους HPV, για τους οποίους κατασκευάστηκαν. Εάν γίνει ο εμβολιασμός προτού μολυνθεί το άτομο και παραχθούν αντισώματα, μετά καθίσταται αδύνατη η δημιουργία λοίμωξης από τον ιό.
Check here English Version