Ποια είναι η αξιοπιστία του τεστ Παπανικολάου και πως μπορεί να βελτιωθεί;

Ποια είναι η αξιοπιστία του τεστ Παπανικολάου;

Κυμαίνεται σε ποσοστά 50%-70%, εφόσον μιλάμε για εντοπισμό προκαρκινικών αλλοιώσεων.

Πώς βελτιώνεται η αξιοπιστία του τεστ Παπανικολάου;

Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο να διαφύγει μια προκαρκινική αλλοίωση, πρέπει:

  • Το τεστ Παπανικολάου να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Περιορίζεται έτσι πολύ η πιθανότητα να διαφύγει καρκίνος, επειδή η καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας συνήθως είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Εάν υποτεθεί ότι σε ένα τεστ Παπανικολάου διέφυγε μια αλλοίωση, θεωρείται απίθανο να διαφύγει σε τρεις διαδοχικούς ελέγχους.
  • Ένας δεύτερος τρόπος είναι να συνδυάζεται το τεστ Παπανικολάου με HPV τεστ. Με το HPV τεστ, που περιγράφεται στη συνέχεια, ανιχνεύεται ιικό φορτίο από ογκογόνους HPV. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ πιο δαπανηρή από το τεστ Παπανικολάου, προσφέρει όμως αξιοπιστία εντοπισμού προκαρκινικών αλλοιώσεων σε ποσοστά πάνω από 90%.Check here English Version
Διαβάστε Επίσης