Υπάρχει προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του πρωκτού στους άνδρες;

Η μόνη κατηγορία ανδρών, που φαίνεται ότι πρέπει να ελέγχεται, είναι οι ομοφυλόφιλοι και ιδίως όσοι ευρίσκονται σε ανοσοκαταστολή.

Η παρατήρηση, ότι ο καρκίνος του πρωκτικού σωλήνα είναι 17 φορές πιο συχνός στους παθητικούς ομοφυλόφιλους (όταν μάλιστα συνυπάρχει μόλυνση από HIV ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος), οδήγησε Αμερικανούς ερευνητές στη λεπτομερέστερη μελέτη των προκαρκινικών αλλοιώσεων και του καρκίνου του πρωκτικού σωλήνα.

Στον πρωκτικό σωλήνα υπάρχει μεταπλαστικό επιθήλιο αντίστοιχο του τραχήλου της μήτρας και ευρίσκεται μεταξύ του κυλινδρικού επιθηλίου του ορθού και του πλακώδους επιθηλίου του πρωκτού. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσονται οι προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι από τους ογκογόνους HPV. Βρέθηκε, ότι η λήψη προληπτικού τεστ Παπανικολάου από τον πρωκτικό σωλήνα οδηγεί πολύ συχνά στον εντοπισμό άτυπων κυττάρων. Δεν έχει αποσαφηνιστεί όμως, εάν η ανεύρεση ή και η θεραπεία προκαρκινικών αλλοιώσεων συμβάλλει στη μείωση των καρκίνων πρωκτού και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη σύσταση από τις επιστημονικές εταιρείες για καθιέρωση της μεθόδου.