Πρόληψη HPV στους άντρες

Υπάρχει προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του πέους στους άνδρες;

Ο καρκίνος του πέους αφορά συνήθως άνδρες μεγαλύτερων ηλικιών.

Είναι πολύ σπάνιος καρκίνος και δε συνιστάται κάποια εξέταση ρουτίνας για μαζικό έλεγχο του ανδρικού πληθυσμού. Όμως σε κάθε περίπτωση που ο άνδρας παρατηρήσει κάποια αλλοίωση στο πέος του ή εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα συνιστάται να ζητήσει εξέταση από ειδικό γιατρό. Οι περισσότερες προκαρκινικές αλλοιώσεις στο πέος είναι εμφανείς και εντοπίζονται από τους ίδιους τους ασθενείς. Το χρώμα των αλλοιώσεων ποικίλλει (λευκό, γκρίζο, καφέ, ερυθρό). Μπορεί να είναι μικρές και διάσπαρτες αλλοιώσεις ή μεμονωμένη αλλοίωση μεγαλύτερου μεγέθους (διαμέτρου > 1cm). Οι μονήρεις αλλοιώσεις είναι πιο σοβαρές από πλευράς πρόγνωσης. Η πιο συχνή εντόπιση των αλλοιώσεων είναι στην κεφαλή του πέους.

Υπάρχει προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του πρωκτού στους άνδρες;

Η μόνη κατηγορία ανδρών που φαίνεται ότι πρέπει να ελέγχεται είναι οι ομοφυλόφιλοι και ιδίως όσοι ευρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Η παρατήρηση ότι ο καρκίνος του πρωκτικού σωλήνα είναι 17 φορές πιο συχνός στους παθητικούς ομοφυλόφιλους (όταν μάλιστα συνυπάρχει μόλυνση από HIV, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος) οδήγησε Αμερικανούς ερευνητές στη λεπτομερέστερη μελέτη των προκαρκινικών αλλοιώσεων και του καρκίνου του πρωκτικού σωλήνα.

Στον πρωκτικό σωλήνα υπάρχει μεταπλαστικό επιθήλιο αντίστοιχο του τραχήλου της μήτρας και ευρίσκεται μεταξύ του κυλινδρικού επιθηλίου του ορθού και του πλακώδους επιθηλίου που καλύπτει το κατώτερο μέρος του πρωκτικού σωλήνα. Στην περιοχή με το μεταπλαστικό επιθήλιο αναπτύσσονται συνήθως οι προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι από τους ογκογόνους HPV. Βρέθηκε ότι η λήψη προληπτικού τεστ Παπανικολάου ή η λήψη HPV τεστ από τον πρωκτικό σωλήνα οδηγεί πολύ συχνά στον εντοπισμό προκαρκινικών αλλοιώσεων. Δεν έχει αποσαφηνιστεί όμως εάν η ανεύρεση ή και η θεραπεία προκαρκινικών αλλοιώσεων συμβάλλουν στη μείωση των καρκίνων του πρωκτού και για τον λόγο αυτό δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη σύσταση από τις επιστημονικές εταιρείες για την καθιέρωση της μεθόδου.

Μπορεί να προληφθεί η μόλυνση από τους HPV στους άνδρες;

Οι γεννητικοί HPV που προσβάλλουν τα γεννητικά όργανα και την περιοχή του πρωκτού είναι περίπου 40 διαφορετικών τύπων. Οι φλεγμονές που προκαλούνται στον πληθυσμό από τη μετάδοση αυτών των HPV κατά τη σεξουαλική επαφή είναι πολύ συχνές. Η μεταδοτικότητα της μόλυνσης από το ένα άτομο στο άλλο είναι πολύ μεγάλη.

Ο μόνος τρόπος να αποφύγει κάποιος σίγουρα τις μολύνσεις από τους γεννητικούς HPV είναι να μην έχει ποτέ σεξουαλική επαφή. Αυτό όμως δεν αποτελεί λογική επιλογή.

Η χρήση προφυλακτικού κατά την επαφή δεν προσφέρει κάλυψη 100%, όμως περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης και επομένως συνιστάται.

Σίγουρη πρόληψη από συγκεκριμένους τύπους HPV παρέχουν μόνο τα εμβόλια που κυκλοφορούν. Δεν είναι εφικτό όμως να παραχθεί εμβόλιο που να καλύπτει όλους τους γεννητικούς HPV. Για τον λόγο αυτό τα εμβόλια που κυκλοφορούν έχουν κατασκευαστεί για να προφυλάσσουν από τους HPV που προκαλούν τα συχνότερα και σοβαρότερα προβλήματα.

Τα εμβόλια για τους HPV είναι προληπτικά. Θεωρείται ιδανικό να γίνεται προληπτικός εμβολιασμός των αγοριών και των κοριτσιών στις ηλικίες 9-12 ετών. Προληπτικός εμβολιασμός μπορεί επίσης να γίνει και σε μεγαλύτερες ηλικίες (έχουν γίνει μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την ασφάλειά τους σε ηλικίες μέχρι 26 ετών). Οι ηλικίες 9-12 ετών επελέγησαν για να προλάβουν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών και επομένως τη μόλυνση από κάποιους HPV.