Τι θεραπεία πρέπει να κάνουν οι άνδρες;

Δε συνιστάται θεραπεία για τις υποκλινικές φλεγμονές.

Θεραπεία γίνεται μόνο στα οξυτενή κονδυλώματα, στις προκαρκινικές αλλοιώσεις και φυσικά στις σπάνιες περιπτώσεις καρκίνων.

Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων

Συνιστάται καταρχήν διακοπή του καπνίσματος επειδή το κάπνισμα επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνει τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας, ενώ αυξάνει τα ποσοστά υποτροπών. Οι μέθοδοι θεραπείας είναι αυτές που αναφέρθηκαν.

Θεραπεία προκαρκινικών αλλοιώσεων

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις στην περιοχή των γεννητικών οργάνων του άνδρα και στον πρωκτό θεραπεύονται, όπως και οι αντίστοιχες αλλοιώσεις στις γυναίκες. Γίνεται καταστροφή των αλλοιώσεων ή αφαίρεσή τους, εάν κριθεί σκόπιμο ότι χρειάζεται λεπτομερής εξέταση του ιστού στο μικροσκόπιο, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης διηθητικού καρκίνου.