Πως μεταδίδονται οι HPV στους άνδρες;

Με σεξουαλική επαφή. Ένας άνδρας μπορεί να μειώσει την πιθανότητα να μολυνθεί από HPV χρησιμοποιώντας προφυλακτικό.