Προκαλούν συμπτώματα οι υποκλινικές αλλοιώσεις; Πώς ανακαλύπτονται και από ποιους HPV δημιουργούνται;

Όχι, δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα και ανευρίσκονται μόνο με μεγεθυντικά όργανα, όπως με το κολποσκόπιο ή με το μικροσκόπιο (στην εξέταση του τεστ Παπανικολάου και των βιοψιών). Άλλος τρόπος να βρεθεί μια υποκλινική φλεγμονή είναι η άμεση αναζήτηση του DNA του ιού (π.χ. με HPV τεστ που λαμβάνεται από τον τράχηλο της μήτρας).

Όλοι οι γεννητικοί τύποι των HPV (χαμηλού και υψηλού κινδύνου) προκαλούν υποκλινικές φλεγμονές
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης