Προκαλούν συμπτώματα οι υποκλινικές αλλοιώσεις; Πώς ανακαλύπτονται και από ποιους HPV δημιουργούνται;

Όχι, δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα και ανευρίσκονται μόνο με μεγεθυντικά όργανα, όπως με το κολποσκόπιο ή με το μικροσκόπιο (στην εξέταση του τεστ Παπανικολάου και των βιοψιών). Άλλος τρόπος να βρεθεί μια υποκλινική λοίμωξη είναι η άμεση αναζήτηση του DNA του ιού (π.χ. με HPV τεστ που λαμβάνεται από τον τράχηλο της μήτρας).

Όλοι οι γεννητικοί τύποι των HPV (χαμηλού και υψηλού κινδύνου) προκαλούν υποκλινικές λοιμώξεις