Πώς από τον προληπτικό έλεγχο φθάνουμε στις βιοψίες;

Ο προληπτικός έλεγχος συνήθως περιλαμβάνει τη γυναικολογική εξέταση, το τεστ Παπανικολάου ή το HPV τεστ, ή και τα δύο. Η σημασία των αποτελεσμάτων του προληπτικού ελέγχου φαίνεται στον πίνακα.

Ο γιατρός λαμβάνει υπόψη του το ιστορικό σας, την ηλικία σας και τα ευρήματα από το τεστ Παπανικολάου ή το HPV τεστ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις που προκύπτουν παθολογικά ευρήματα το επόμενο βήμα είναι η κολποσκόπηση. Στην κολποσκόπηση κρίνεται εάν θα ληφθούν βιοψίες ή όχι.

Μπορεί, εάν υπάρχουν σοβαρές αλλοιώσεις, να μη βασιστεί ο γιατρός σας σε μεμονωμένες βιοψίες και να σας πει να κάνετε αφαίρεση ενός τμήματος του τραχήλου της μήτρας (συνήθως εάν φοβάται ότι μπορεί να υποκρύπτεται αρχόμενος καρκίνος).

Θα πρέπει να σας συμβουλεύσει ένας γιατρός που έχει εξειδίκευση και εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Διαβάστε περισσότερα