Τι προετοιμασία πρέπει να κάνει η γυναίκα πριν από τη λήψη του HPV τεστ;

Την ίδια ακριβώς προετοιμασία που περιγράφηκε και για το τεστ Παπανικολάου, εδώ